Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial som vi jobbar med är senaste körkortsboken, körhäftet och teorihäftet.

Utbildningsmaterialet ingår i priset om du köper teoripaketet för 2390 kr, men du kan också köpa ditt utbildningsmaterial fristående och endast betala för teorin.

Körkortsboken

Körkortsboken är framför allt en lärobok för den som ska ta ett B-körkort. Den innehåller den grundläggande körkortsteorin samt den speciella fordonsteorin för personbil.

Körkortsboken består av ett stort antal uppslag där man på vänstersidan hittar bilder och korta, sammanfattande texter. Högersidan har text med mer ingående förklaringar och den är försedd med stödord i marginalen för att man lättare ska hitta i boken. Bildsidan ska hjälpa läsaren att komma ihåg innehållet på högersidan.

Boken har följande avsnitt: Introduktion - Stadskörning - Landsvägskörning - Bilen - Mörkerkörning - Halkkörning - Människan - Miljön - Kompletteringar - Om olyckan är framme - Utomlands med bilen samt Övrigt. Ett häfte innehållande vägmärken och vägmarkeringar bifogas till Kökortsboken.

Körhäftet

Körhäftet som innehåller körövningar och arbetsuppgifter som är relaterade till körningen.

Teorihäftet

Teorihäftet som innehåller arbetsuppgifter till de olika avsnitten i boken.