Uppkörning - Körprov

Körprovet är samma som uppkörning. Du kan göra kunskapsprovet (teori) och körprovet på samma dag och om du gör båda proven inom två veckor kan du göra ett eventuellt omprov inom två månader. Du börjar alltid med kunskapsprovet.

Bilen för förarprovet

Bilen du gör körprovet med måste vara utrustad med dubbelkommando precis som trafikskolebilarna. Du bokar bil och medföljande lärare från trafikskolan (890 kr) eller bil från Trafikverket (400 kr). Nästan alla som gör körprovet via skolan klarar det.

Körprovets upplägg

Körprovet börjar med en säkerhetskontroll. Sedan kör du i tätort och landsvägsmiljö i minst 25 minuter. Inspektören kommer kontinuerligt berätta vart du skall köra. Körprovet innehåller minst två moment av manövrering, varav ett är backning. I övrigt fungerar det mer som ett stickprov av dina kunskaper där du visar att du behärskar situationen. Du får veta resultatet direkt efter provet.

Inspektören vill se:
• Att du har god kännedom om hur bilen fungerar och kan manövrera den utan problem.
• Att du kör miljövänligt.
• Att du följer trafikreglerna angående hastighet, väjningsplikt, teckengivning, placering i trafiken mm.
• Att du har riskmedvetenhet och gott samspel med övriga trafikanter.

Om både kunskaps- och körprov är godkända har du ditt körkort i hand inom 5 dagar.