Teoriprovet - Kunskapsprov

Kunskapsprovet är samma som teoriprovet. Du kan göra kunskapsprovet och körprovet (uppkörning) på samma dag och om du gör båda proven inom två veckor kan du göra ett eventuellt omprov inom två månader. Du börjar alltid med kunskapsprovet.

Kunskapsprovet består av 70 frågor. Provtiden är 50 minuter. Du måste svara rätt på åtminstone 52 frågor för att få godkänt. Du får veta resultatet direkt efter provet. Du ska sedan göra körprovet även om ditt kunskapsprov inte blev godkänt.

Om du har lässvårigheter (exempelvis på grund av dyslexi) kan du beviljas förlängd provtid eller muntligt prov. Tala med skolan för mer information.