Stadstrafik

10 steg

Landsväg och järnvägskorsning

Praktisera att köra på kurvig landsväg, möte(splats), läsa vägen och vägmärken i tid samt hur du förhåller dig till en järnvägskorsning.

Placering i stadstrafik

Du lär dig placera bilen rätt före, i, efter och mellan gatukorsningar samt tillämpa de väjningsregler som gäller i korsningarna och att tydligt visa din avsikt att följa dem. Du tränar placering när det finns flera körfält och där även placering före höger- och vänstersväng.

Trafikljus

Du lär dig placera bilen rätt före, i och efter gatukorsningar med trafiksignal och de olika trafiksignalernas betydelse och rangordning.

Cirkulationsplats

Du lär dig placera bilen rätt före, i och efter cirkulationsplatser samt att tillämpa och tydligt visa din avsikt att följa de väjningsregler som gäller där.

Körfältsbyte

Du tränar körfältsbyte på 30, 50, 70 och 90 km/tim väg med hänsyn till omgivande trafik, 3 sekundersregeln, döda vinkeln, kugghjulsprincipen, gång- och cykelbanor.

Parkering

Du lär dig parkera genom att köra in, backa in och fickparkering.

Vändning

Du lär dig att vända i vändzon, på gata, i 4-vägskorsning och T-vägskorsning med hänsyn till vägmärken, vägmarkeringar och regler förknippade med vändning.

Samordning seende och miljö

Du praktiserar här alla tidigare moment tillsammans och visar att du har god avsökningsteknik, kör miljövänligt, tittar systematiskt och planerar din körning.

Tillämpning stadstrafik

Du praktiserar att köra självständigt i tät och intensiv trafik. Särskild stor vikt läggs vid sparsam körning, hastighetsanpassning, dolda faror och förmågan att samspela med övrig trafik.

Lärarkontroll

Här kontrollerar läraren att du behärskar alla tidigare stadstrafiksmoment och finslipar eventuella småfel.