Personlig utbildningsplan

När du börjar din utbildning med oss startar vi med en provlektion. Efter provlektionen diskuterar vi hur pass fort du vill ha körkortet och hur pass ofta och regelbundet du kan övningsköra och studera körkortsteori. Med hänsyn till detta lägger vi upp en personlig utbildningsplan anpassad till just dina personliga förutsättningar.

En personlig utbildningsplan är ditt sätt att se alla steg fram tills du har körkortet i hand.