Landsväg, mörker och halka

22 steg

Hastighetsanpassning och placering på Landsväg

Du lär dig här hastighetsanpassning och placering på landsväg med fokus på viltolyckor, tunnelseende, fartblindhet och rätt avståndsbedömning, naturligtvis med ett miljövänligt och sparsamt körsätt.

Hastighetsanpassning och placering på Grusväg

Du lär dig bli medveten om de speciella risker är förenade med körning på grusväg och du får förståelse för att god uppmärksamhet, bra hastighetsanpassning och rätt avståndsbedömning är avgörande för en trafiksäker och miljövänlig grusvägskörning.

Infart och acceleration på landsväg

Du lär dig köra fram mot större väg på rätt sätt, bedöma avstånd och accelerera effektivt och miljövänligt sätt.

Avfart på landsväg

Du tränar olika typer av avfarter på landsväg med en miljövänlig hastighetsanpassning i förhållande till avfart, sikt och andra bilar.

Vägren på landsväg

Du blir medveten om riskerna vid användande av vägrenen på landsväg och du får förståelse för att god uppmärksamhet, bra hastighetsanpassning och rätt avståndsbedömning är avgörande för att kunna utnyttja vägren på ett säkert sätt.

Motorväg

Du tränar infart, körning och omkörning på motorväg.

Omkörning och kurvteknik på landsväg

Du tränar körning, 3 stegs omkörning och kurvteknik på landsväg.

Samording seende och miljö

Du blir medveten om betydelsen av hur seendet och en bra hastighetsanpassning påverkar en trafiksäker och miljövänlig landsvägskörning.

Tillämpning landsväg

Du praktiserar att självständigt köra på varierande landsväg och motorväg med god uppmärksamhet, bra hastighetsanpassning för en miljövänlig körning och du mängdtränar omkörning.

Lärarkontroll övning 30-38

Läraren kontrollerar att alla föregående moment av landsvägskörning sitter och du praktiserar varierande landsvägskörning, motorväg, att göra omkörningar, att vända och parkera, med en bra uppmärksamhet och ett miljövänligt körsätt.

Mörkerdemonstration

Du får förståelse för de speciella risker som föreligger vid körning i mörker och vad och hur man ser i mörker och lär dig använda bilens samtliga ljusfunktioner på ett korrekt sätt.

Möte och avbländning under mörkerkörning

Du tränar att köra i mörker och nedsatt sikt och får kunskap om rätt ljusbehandling vid möte och omkörning i mörker och rätt sätt vid stannande och nödstopp.

Mörkerkörning möte vid vänsterkurva

Du lär dig möta andra trafikanter i vänstersväng med rätt ljus och placering i förhållande till sikten i mörker och nedsatt sikt.

Mörkerkörning upphinnande

Du lär dig upphinnande i mörker, att bedöma avstånd och använda rätt ljus.

Mörkerkörning i stadstrafik

Du tränar mörkerkörning i stadstrafik med hänsyn till speciella risker som föreligger att se fotgängare i mörker.

Halkbana

Du tränar halkkörning på Gillingebanan och lär dig välja rätt hastighet med hänsyn till väggrepp, trafik och bilens däckutrustning. Du lär dig också att kunna välja placering med hänsyn till andra fordon, väggrepp och vattenfyllda slitspår.
Du lär dig bli riskmedveten och inta rätt beredskap inför plötsligt uppdykande faror. Stor vikt läggs vid att läsa av vägen så att upplevelsen av plötsligt uppdykande halka minskas.

Start i halt väglag

Du lär dig om de svårigheter och risker som föreligger vid start i halt väglag och hur du i dessa trafiksituationer kan minska bränsleförbrukningen. Du praktiserar att starta från vägkanten och i kraftig lutning, med rätt växel på ett mjukt och miljöanpassat sätt.

Bromsa i halt väglag innan trafikljus

Du lär dig bromsa på rätt sätt i halt väglag, speciellt innan trafikljus, och även om antisladd- och antislirsystem, bromsstäckor, olika typer av halka och regler kring vinterdäck.

Halt väglag med snösträngar

Du ökar din förståelse för de svårigheter och risker som föreligger då det bildas snösträngar i halt väglag.

Utbildningskontroll

Du bekräftar att du utan störningar gentemot medtrafikanter och
lagbestämmelser självständigt och trafiksäkert kan köra på landsväg på ett miljöanpassat sätt.

Utbildningskontroll 2

Vi ser till att alla moment av en utbildningskontroll av bilen sitter.

Avstämning

Avstämning inför uppkörningen.