Handledarutbildning - Introduktionsutbildning

Elev som övningskör privat måste ha en handledare.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå Introduktionsutbildning för handledare och elev.

Handledare måste:
1) ha fyllt 24 år
2) ha ett giltigt körkort utfärdat av en stat inom EES, för det fordon som övningskörningen avser, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.
3) Om körkortet inte är svenskt måste du skicka med en handling som visar att körkortet är giltigt och att du uppfyller kraven för att bli godkänd handledare
4) ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B.

Blivande handledare ansöker om handledarskap från Transportstyrelsen. Du kan ansöka om handledarskap online eller skolan kan hjälpa dig. Det kostar 65 kr att ansöka.

Våra tre skolor håller handledarutbildning / introduktionsutbildning med jämna mellanrum. Du kan boka och betala din introduktionsutbildning här direkt.

Handledarbeviset gäller i fem år både för handledare och elev.

Boka Handledarutbildning eller Riskettan