Grundsteg

10 delsteg

Inlärningsstil, Personlig Utbildnings Plan

För att din utbildning ska anpassas efter dig och dina önskemål och bli så effektiv som möjligt gör vi tillsammans en personlig utbildningsplan med utgångspunkt från din inlärningsstil där också beräknat antal körlektioner och en ungefärlig kostnad för körkortet framgår.

Körställning, bälte, ratt och speglar

Du lär dig inta en riktig körställning, att hitta och använda de olika manöver-, kontroll- och hjälporganen samt betydelsen av detta för trafiksäkerheten.

Dragläge, krypkörning, mm.

Du lär dig ha bilen i din hand och framföra den mjukt och behagligt med ett miljöanpassat körsätt. Moment är att starta motorn, köra igång och stanna bilen mjukt utan motorstopp, styra och krypköra så att styrning och pedalarbete sker oberoende av varandra.

Växling

Du lär dig de olika växlarnas läge, när upp- och nedväxling bör ske och hur du mjukt hanterar bromspedal, växelspak, kopplingspedal och gaspedal vid växling utan att din blick lämnar vägbanan.
Du lär dig ha broms- och växelarbete klart innan sväng påbörjas och att göra en bestämd acceleration till normal körhastighet och växla till högsta möjliga växel.
Du lär dig även att utnyttja bilens rörelseenergi så att bränsleförbrukningen blir så låg som möjligt.

Stopp och start i backe

Du lär dig starta i med- och motlut, såväl med som utan parkeringsbroms, medan övrig trafik uppmärksammas, och uppfångning vid korta stopp i motlut. Vid start i medlut lär du dig sätta igång bilen såväl framåt som bakåt. Du lär dig utnyttja motorbromsning och rörelseenergi så att bränsle inte slösas.

Att backa

Du får en känsla för bilens längd, bredd och svängradie, lär dig risker vid backning, vändning och parkering samt lär dig inta lämplig körställning för backning och hur du utför en rak backning och backning i sväng med åtföljande rak backning.

Säkerhetskontroller

Du lär dig utföra säkerhetskontroll av belysning, däck, bromsar, styrinrättning och elsystem. Du lär dig kontrollera och vid behov fylla på motorolja, broms-, batteri-, kyl-, styrservo- och spolarvätska. Du lär dig byta hjul, torkarblad, glödlampor och säkringar. Du lär dig placera och förankrar last på ett trafiksäkert sätt, förutse risker med lånat fordon, och att skapa rutiner för säkerhetskontroller.

Samordning av motorik och miljö

Här ser vi till att du behärskar tidigare övningar samt att samordningen fungerar. Vi höjer ditt riskmedvetande, skärper uppmärksamheten och ökar förståelsen för begreppen hastighetsanpassning, handlings- och bromsberedskap och tränar bestämd acceleration upp till lämplig hastighet. Du praktiserar avsökning, köra miljövänligt och sparsamt, och kontrollera omgivningen med hjälp av speglarna.

Körning i lätt stadstrafik

Du tränar avsökning, riskbedömning, att ha en rörlig blick, hastighetsanpassning, placering i höger- respektive vänstersväng samt på enkelriktad gata, väjningsplikt samt planerad körning.

Körning i tät stadstrafik

Du praktiserar att självständigt köra i tät och intensiv trafik, samtidigt som du följer anvisningar, kör mot mål samt löser givna vändnings- och parkeringsuppgifter.
Särskild stor vikt läggs vid att köra sparsamt, hålla hastigheten, se dolda faror och att du samspelar med övrig trafik.