Förarprovet

Förarprovet är namnet för kunskapsprovet (teoriprov) och körprovet (uppkörning) tillsammans. Förarprovet betraktas som ett sammanhållet prov och du måste boka båda delar av provet vid samma tillfälle och få godkänt på båda delar inom två månader från varandra eller göra om båda delar.

Du måste ha genomgått (och fått godkänt på) Riskutbildningen (del 1 och 2) innan du kan göra förarprovet.

Boka Förarprovet

Fogels Trafikskola hjälper dig boka ditt kunskaps- och körprov. Du kan även boka privat via körkortsportalens e-tjänst eller genom att ringa Trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19

Pris Kunskapsprovet

Betalas till Trafikverket.
Vardag dagtid: 220 kr
Helg & Vardag efter 18.00: 290 kr

Pris Körprovet

Betalas till Trafikverket.
Vardag dagtid: 700 kr
Helg & Vardag efter 18.00: 940 kr

Omprov

Om kunskapsprovet eller körprovet inte blir godkänt, erbjuds du mot ny avgift ett omprov inom giltighetstiden två månader. Detta under förutsättning att båda proven gjorts inom en period av två veckor och att omprovet bokas senast tre dagar efter genomfört körprov. Omprov kan endast bokas när både kunskapsprovet och körprovet är genomförda.